Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING

ZAKRES USŁUG

 • Sporządzanie ocen i opinii technicznych dotyczących stanu technicznego pojazdu, przyczyny awarii,
  jakości naprawy pojazdu,
 • Określenie wartości pojazdu,
 • Analiza i rekonstrukcja zdarzeń drogowych związanych z kolizjami i wypadkami,
 • Wycena maszyn i urządzeń,
 • Współpraca z zakładami ubezpieczeniowymi, instytucjami finansowymi, organami administracji państwowej.
 • Pomoc poszkodowanym w szkodach komunikacyjnych polegających na:
  - ustaleniu wysokości należnego odszkodowania,
  - reprezentowania poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeniowymi.
   
 • Pomoc w likwidacji szkód zagranicznych.
 • Kalkulacje kosztów naprawy pojazdów uszkodzonych wykonywane są przy użyciu programów AUDATEX I EUROTAX.
 • Wycena wartości rynkowej pojazdu dokonujemy przy użyciu programów INFO-EKSPERT i EURATEX.

  Rzeczoznawcy posługują się wszystkimi dostępnymi na rynku i rekomendowanymi programami do rekonstrukcji zdarzeń drogowych
  (np. PC_Crash, RWD i inne).
  Bezpłatna akcja w placówkach oświatowych w zakresie bezpieczeństwa drogowego dzieci i młodzieży.