Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING

Stowarzyszenie współpracuje z Wojskową Akademia Techniczną Wydział Mechaniczny, Politechniką Warszawską Wydział Samochody i Maszyny Robocze,

Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców PZM, Wyższą Szkołą Biznesu w Radomiu, SSH Polska, 
Korporacją Brokerów Ubezpieczeniowych Protector Zachód.

CYBORG IDEA - PRODUCENTEM KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW DO SYMULACJI ZDARZEŃ DROGOWYCH

INFO-EKSPERT SP. Z O.O.- PRODUCENTEM KOMPUTEROWEGO PROGRAMU DO WYCENY WARTOŚCI POJAZDÓW

(formularz do pobrania po zarejestrowaniu)

AUDATEX POLSKA SP. Z O.O. - KOMPUTEROWY PROGRAM DO KALKULACJI USZKODZEŃ POJAZDÓW

OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSŁU OPONIARSKIEGO "STOMIL" S.A.W POZNANIU -