Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń
AUTOCONSULTING

Życzenia świąteczne     


   Na zbliżające się święta, wszystkim Członkom Stowarzyszenia  i ich Rodzinom składamy serdeczne życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i rodzinnej atmosferze .
        Kolejny 2018 rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

 
 

Zarząd Stowarzyszenia


auto
 
       KOMUNIKAT ZARZĄDU  Nr 4/2016
z dnia 16.05.2016 r.
 
 
      W dniu 9 maja 2016 r. odbyło się kolejne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze KRAJOWEGO PORPZUMIENIA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH.
Zebranie wybrało prezydium Krajowego Porozumienia w następującym składzie:
 
1. Przewodniczący-Koordynator - Zygmunt Ostrowski Prezes Stowarzyszenia AUTOCONSULTING
2. I Wiceprzewodniczący - Jan Nowak - Prezes Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
3. II Wiceprzewodniczący - Piotr Gębiś - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich
4. Sekretarz - Ryszard Cota - Prezes INFO-EKSPERT Sp. z o.o.
 
Kadencja Prezydium trwa jeden rok.
Prezydium przyjęło kierunki działania Krajowego Porozumienia Stowarzyszeń Rzeczoznawców Samochodowych na lata 2016 i 2017.
 
 
 
 
ZarządKOMUNIKAT Nr 3/2016
z dnia 16.05.2016 r.
 
 
      Zgodnie z §22 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia na miejsce członka którego członkostwo ustało w skład Zarządu Stowarzyszenia wszedł Jerzy Kiliszek.
            Kolega Jerzy Kiliszek na V Walnym Zebraniu Delegatów w wyborach do Zarządu uzyskał kolejno największą liczbę głosów.
 

 
Zarząd.

KOMUNIKAT Nr 1/2016
z dnia 04.01.2016r.
 
 
      Zarząd Stowarzyszenia dziękuje za nadesłane życzenia Świąteczne i Noworoczne- 2016r.
Zarząd jednocześnie informuje i przypomina, że od 01.01.2016r. obowiązuje nas Uchwała V Walnego Zebrania Delegatów dot. wysokości składek członkowskich w związku z tym przekazujemy ją w pełnym brzmieniu.
 
 
UCHWAŁA V WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
dot. wysokości składek
 
 
  1. V Walne Zebranie Delegatów określiło wysokość składek członkowskich na piątą kadencję w wysokości:
 
  1. wpisowego do Stowarzyszenia - 500 zł (jednorazowo)
  2. członka zwyczajnego - 30 zł miesięcznie, 90  zł kwartalnie.
  3. członka wspierającego - 50 zł miesięcznie, 150 zł kwartalnie.
  4. rejestracji opinii - po 10 zł/szt.  (bez względu na ilość)
 
  1. Wyżej wymienione wysokości składek obowiązują członków od 01.01.2016 r.
 
 
UWAGA
 
dot. realizacji pkt. 1b
 
Zwracamy uwagę na nowy zapis dot. składek w zmienionym statucie  w §10 pkt. 1e
 
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
"opłacać regularnie bieżące składki w okresach miesięcznych lub kwartalnych"
 
 
 
Zarząd